Skip to Content

26 Movement of New Propaganda Posters in China

Li Gongming, Liu Jianzhao

2010
Video documentary 10 mins
Guangzhou
Courtesy of Li Gongming